ਜੀਭ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜੁਲਾਈ 13 ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਬਰਨ ਅਤੇ ਟੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ…