ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜੀਂਦ, ਜੁਲਾਈ 20 ਅੱਜ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ…