ਸਕਿਨ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ , ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਸਤੰਬਰ 6 ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਸ੍ਕਿਨ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ…