ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਸਤੰਬਰ 15 ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਛਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ…