ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜੂਨ 16 ਪੇਟਰੋਲਿਅਮ ਗੁਡਸ , ਕਮਾਡਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਅ ਬੇਸ ਇਫੇਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 12 .94 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ…