ਚੀਨ 2015 ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ  ਖੁਲਾਸਾ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਲੰਡਨ/ਮੈਲਬਰਨ  ਮਈ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਚੀਨ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ…